Generalforsamling 1. april 2017

npk-logo-2

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling lørdag 1. april 2017, kl. 12 i NKKs lokaler på Bryn i Oslo DAGSORDEN: Valg av møteleder, referent, med referent, 2 til tellekorps, og 1 observatør fra valgkomiteen, samt 2 til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkallingen og dagsorden. Årsberetning. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Innsendte forslag. Valg Valg Møteleder, referent, …

Puddeltreff

psprint_maridal12

Om du er interessert i å delta på puddeltreff i Vestfold se følgende gruppe på facebook:  https://www.facebook.com/groups/888550514538109/  Det er nå planlagt treff i Vestfold Lørdag 25. mars, mer info her. Det er også planlagt puddeltreff i Sandvika den 21. mars, mer info her.

Registrering av flerfarget pudler

npk-logo-2

Registrering av flerfargete pudler. NPK/NKK har i en årrekke registrert flerfargede pudler, hovedsakelig importer med FCI-godkjent stamtavle, i NKKs register, dog med avlssperre. NPKs generalforsamling vedtok i 2016 at man ønsket en løsning mht registrering og avl av flerfargete pudler etter finsk modell. Hunden registreres som: flerfarget (multicolor) -> +ikke godkjent farge -> +fargekombinasjon. Denne …

Medlemstilbud 2017 – Helse

Styret har vedtatt, 17.01.2017, å fortsette å sponse for flere helserelaterte tjenester, dette håper vi mange av våre medlemmer vil benytte seg av. Tilbudet gjelder for 2017. Medlemmene våre vil med dette kunne motta sponsing til ulike undersøkelser som også er nedfelt i våre avlsanbefalinger. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som igjen vil gi enda mere …

Forhåndsinnkalling Generalforsamling

npk-logo-2

Generalforsamling/Årsmøte 1 April 2017 Sted: Norsk Kennel Klubb sine møtelokaler på Bryn – Oslo Klokken: 12:00 Forslag til kandidater til valget skal være Valgkomiteen i hende/poststemplet innen 1 februar 2017 Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/postemplet innen 1 februar 2017

Helseundersøkelse Puddel

Vetrinærlogo

Norges veterinærhøgskole gjennomfører for tiden en større helseundersøkelse hos alle puddelrasene. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Norsk Puddelklubb. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge både gode og dårlige egenskaper hos puddelrasene, og sammenligne resultater både på tvers av størrelsene og opp mot andre hunderaser. Dette vil bidra med nyttig kunnskap for fremtiden, både i forhold …