I helgen avholdt Norsk Kennelklubb sitt representantskapsmøte

Se referat på NKK.no, når det blir lagt ut. På dag to var NPK som en av fire klubber bedt om å holde et innlegg om bruk av avlsverktøy og hva vi ville foreslå av forbedringer, finasiering og organisering av avlsverktøyet videre fremover. De andre tre var Fuglehundklubbenes forbund, Norske Elghundklubbers forbund og Miniatyrhundklubben. I innlegget fikk NPK tatt opp gode forslag til forbedringer i den nye Hundedatabasen (nye Dogweb), blant annet til bedre søke- og sorteringsfunksjoner og bedre muligheter for statistikker. Dette er et pågående arbeid, så send oss gjerne forslag til forbedringer på post@puddelklubb.no, så samler vi opp og sender inn nye forslag til NKK etterhvert.

På RS ble det også informert om de nye forskriftene om hundeavl som Mattilsynet lager i henhold til Lov om Dyrevern. Disse vil tidligst tre i kraft et godt stykke ut i 2023 og vi i klubben vil avholde et medlemsmøte/oppdretterforum om dette på nyåret.