Jaktapportering

Historisk sJaktapportett vet vi at puddelen har vært mye brukt som apporterende fuglehund. Rasen er løpsglad og liker generelt å bære ting. Jaktapportering med puddel er en hundesport som er lite utbredt i skandinavia, mens i USA konkurrerer de på lik linje med retrievere.

Dessverre har vi ikke tilgang til slike «åpne» jaktprøver eller konkurranser her i Norge. Vi får håpe og tro…

I de siste 3 årene har det vært arrangert kurs for pudler på Østlandet, noe som har vært berikende både for hund og eier.

Gjennom trening lærer hundene gener
ell jaktlydighet.

Det er: Fri ved fot i ulent terreng, passivitetstrening, apportering (mest bruk av dummie), markeringsarbeide, apportering i vann, avstandsdirigering i terrenget og  feltsøk. At hunden tåler skudd er en fordel for å få full uttelling til sporten. Jaktapportering gir stor allsidighet, og tar for seg mye innenfor lydighet og fysisk utfoldelse. Det skal også sies, av de fleste som trener jaktapportering  er ikke utpregede jegere, men har stor glede av det samarbeidet som sporten gir.