Mentalbeskrivelse

Formål med MH er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett (NKKs regler gyldig fra 1.1.2010)

Norsk Puddel Klubb ønsker en avl på våre varianter som bidrar til å utvikle rasen i tråd med rasestandarden fastsatt at FCI (Federation Cynologiqeu Internationale). Vi mener at mentalitet også er en viktig del av rasestandarden, og at vi i avlen må legge vekt på mentalitet i tillegg til eksteriør og annen helse (eks. HD, epilepsi, øyesykdommer mv). Vi har foreløpig ikke utviklet en MH-ønskeprofil for puddelen, men klubben mener dette kan gjøres etter hvert. NPK har sett på atferd som er så avvikende fra rasestandarden at klubben ikke anbefaler avl med hunder som viser denne atferden. Oppdrettere som eventuelt likevel avler på hunder som viser atferdene som er markert i vedlegget under, vil ikke få formidlet valpene på klubbens hjemmeside.

Mentalbeskrivelse Hund (MH) er en testform som brukes for å få et bra bilde av hunders mentalitet. MH er ingen test der hunden blir godkjent eller ikke godkjent. Det er heller ikke en konkurranse der ulike hunder rangeres i forhold til hverandre, men derimot en beskrivelse som protokollføres og eier får kopi av protokollen etter gjennomført test.

MH beskriver de atferder som forskning har vist at er mest/sterkest arvbare. Under en MH går hund og eier gjennom en bane med ulike moment der disse atferder dokumenteres.  En testbane består av ulik momenter som er utviklet fram for å måle akkurat den eller de egenskaper man er ute etter å måle.

Dette er nyttig for oppdrettere for å se hvilke egenskaper som bor i hunden, men også for hundeeier for å bli bedre kjent med hundens reaksjonsmønster.

Det som måles er hundens lekelyst, jaktlyst (på et objekt i bevegelse, ikke på lukt eller vilt), reaksjon på sosial kontakt med menneske, redsel for ulike menneskeliknende gjenstander, grep, redsel for lyd, skudd og interesse i lek/nysgjerrighet og mot etter at den har blitt skremt.

En MH må ikke forveksles med karaktertest eller en funksjonsanalyse. En MH er en beskrivelse og hunden får god tid til å avreagere mellom de ulike momentene. Prøven avbrytes om hunden ikke avreagerer mellom momentene eller om hunden ikke kan kalles inn i løpet av 2 momenter.

I vedlegget du kan laste ned under gis det en kort beskrivelse av de ulike elementene/momentene i en MH. Disse ses opp mot rasestandarden for puddel.

Beskrivelse av elementene/momentene i en MH

Pudler som har tatt MH:
Toy
Dverg
Mellom
Stor

MH 12-13 september 2020
MH 28. 29 september 2019