Hannhundliste

Medlem av Norsk Puddel Klubb kan få oppført sin hannhund på hannhundlistene hhv for stor, mellom, dverg og toy. Hunden må oppfylle NPK’s gjeldende avlskrav. (Som du finner under Avl/ Helse).

Informasjon om hund og eieropplysning sendes på e-mail til klubben. Legg også ved et bilde.
Øyelysningsattester, patellastatus og HD resultat trenger du ikke sende inn, da dette ligger i DogWeb.
Fom 15.august 2013 registreres patellastatus i DogWeb. Sjekk NKKs krav mht hvilke veterinærer som er godkjent for dette. Husk også å bestille skjema som du skal ta med til undersøkelsen. Dette finner du på NKKs hjemmeside ( logg inn på «min side») Det arbeides med å få flere godkjente vetrinærer på listen for en bredere dekning.

NB! Listene ønsker vi så korrekte som mulig så eier må selv sende inn oppdatering vedr sin hund mht titler og helseinformasjon. Sendes til e-mail: puddel1@klubb.nkk.no 

Listene er et hjelpemiddel til å finne frem til hannhundene, vi anbefaler at du også benytter NKKs DogWeb hvor du kan finne ytterligere informasjoner om hundene når det gjelder eksteriør og helse. Vi minner om at øyelysning er ferskvare og ikke skal være eldre enn 2 år ved parringstidspunktet. Les avlsanbefalingene.

TOY 27.12.2017

DVERG 13.11.2017

MELLOM 30.11.2017

STORPUDDEL 07.01.2018