GAVEPREMIER OG LOTTERIGEVINSTER

Hei alle medlemmer.

Det nærmer seg Hovedutstillingen, 2. juni i Drammen Hundepark.
Gavepremier og lotterigevinster mottas med takk.
Alle som gir vil bli behørig takket i Puddelposten.
Vennligst kontakt Tone, eugenios@online.no

– vi prøver å koordinere slik at ikke alle gir til samme.

Premier og gevinster kan tas med på utstillingsdagen
– og må være merket i.h.t. avtale.

La oss lage litt ekstra festivitas med mange fine premier denne dagen J

MVH NPKs Utstillingskomitè