Generalforsamling søndag den 24. april 2022 kl. 13 på OsloMet, avdeling Kjeller

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling søndag den 24. april 2022 kl. 13 på OsloMet, avdeling Kjeller.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, med-referent, to til å skrive under på protokollen, samt to til tellekorps og en observatør fra valgkomiteen
  3. Årsberetning fra styret og komiteer
  4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Vi avholder også en kort konferanse i forkant av generalforsamlingen kl 10-12, med innledning og diskusjon om klubbens avlskrav .Dersom noen undrer på valg av dato: Vi har avventet omikronbølgen en stund. Dette er nå den eneste helgen 8 uker frem i tid (innkallingsfristen), etter gjenåpningen, der det ikke enten er påske, eller arrangeres NKK- eller NPK-utstillinger.