Helse

Avlsrådet og NPKs styre har drøftet avlsrådets nåværende funksjon, og det ble bred enighet om å videreutvikle og etablere et nytt sunnhetsutvalg / avlsråd. Sunnhetsutvalget har en sammensetning av flere fagpersoner deriblant veterinær.

De utfører for tiden en helseundersøkelse i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole som alle puddeleiere oppfordres til å delta i. Mer info fåes her.

Har du spørsmål, avlsrelatert, sunnhetsfaglig eller lignende er du hjertelig velkommen til å benytte vårt sunnhetsutvalg.

Klubben sponser flere helserelaterte tjenester til sine medlemmer.

Alle henvendelser skal rettes til sunnhetsutvalgets koordinator:

Ida Myhrer Stø

imys@online.no

Skullerudbakken 120, 1188 Oslo

 

Ulike skjema:

Blodtestskjema for Addison (storpuddel)

Attest for status vedrørende emaljehypoplasi / emaljedysplasi (storpuddel)