Labbe- og snuteklippekurs i Oslo-området

Norsk Puddelklubb vil arrangere et labbe- og snuteklippekurs i Oslo-området.

Mer informasjon vil komme senere.