Medlemstilbud – Helse – 2023

Styret har vedtatt å fortsette å sponse for flere helserelaterte tjenester. Dette håper vi mange av våre medlemmer vil benytte seg av. Tilbudet har vart noen år og gjelder videre for 2023. Medlemmene våre vil med dette kunne motta tilskudd til ulike undersøkelser, registrert på Dogweb, som også er nedfelt i våre avlsanbefalinger. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som igjen vil gi enda mere helseinformasjon til NKKs dogweb.

NPKs styre ønsker å bidra til at flere av våre medlemmer bidrar til økt informasjon på dogwebs database. For å stimulere til dette vil klubben tilby våre medlemmer at NPK sponser (forutsatt at resultatet registreres i Dogweb):

  • Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK via ”min side” Patellaundersøkelse (toy/dverg/mellom) kr 255
  • Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK for registrering av DM (degenerativ myelopati) (dverg/mellom/stor) kr 255
  • Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK via ”min side” (Prcd-pra på toy/dverg/mellom) kr 255
  • Rekvisisjon som bestilles/betales til NKK via ”min side” HD og AD kr 255

Godkjente laboratorier: https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1588939690/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf?fbclid=IwAR13iSvQSwZuD6Kc4VjeKkf3o6fbkJkulRJQI4q5bl-7BVMt7xTVGxW3vsw

Fremgangsmåte for refusjon: Send oss en e-post og be om refusjon, etter at resultatet er kommet inn i Dogweb. Skriv da registreringsnummeret til hunden, hvilke(n) test(er) det gjelder, ditt navn og ditt kontonummer. OBS! Utbetaling vil bare skje hvert kvartal, og det er kun hovedeier som kan søke refusjon. NPK vil deretter overføre utlegget etter at resultatet er registrert i dogweb.

Videre har vi hatt felles sponset øyelysing i Oslo og i Trøndelag med svært godt oppmøte og det er veldig bra. NPKs styre ønsker i midlertidig at alle våre medlemmer skal ha tilsvarende tilbud og tilbyr: NPK sponser ordinær øyelysing utført hos NKK godkjent øyelyser, med 150kr. Send inn på e-post til klubben hundens registreringsnummer, ditt kontonummer, navn og medlemsnummer i klubben, mrk emnefeltet ”refusjon øyelysing reg.nr:xxxxxxxxx” NPK vil deretter overføre utlegget etter at resultatet er registrert i dogweb. Refusjonssøknader må sendes senest 15.1. i året etter at de er tatt. Vi håper mange av medlemmene våre vil benytte seg av tilbudet !