Norsk puddelklubb og KLAB håper å kunne avholde Mentalbeskrivelse Hund – MH, 12. og 13. september 2020