Puddelposten

Medlemsbladet heter PuddelPosten, og kommer ut tre ganger i året.

Dette er et blad med et variert innhold og en rekke nyttige opplysninger.
Bl.a artikler om pudler og hundehold, pudler i hundesporter og på utstillinger, helsestoff, innkallinger til møter, invitasjoner til utstillinger og stevner, nye champions, referater fra gruppenes aktiviteter og brev og bilder fra medlemmene.

For annonser eller stoff til PP, kan dette sendes til :
E-post adresse: ppredaksjon@gmail.com
Postadresse: Puddelposten c/o Inger Halle Skagen, Grodalsåsen16A,
1389 Heggedal
Manusfrister:

 • Nr. 1:        20. februar
  Nr. 2:        20. mai
  Nr. 3:      
   20. oktober
 • Bilder:

Send gjerne papirbilder, vi skanner.
Send med en ferdig frankert konvolutt hvis du vil ha bildene i retur.
Digitale og scannede bilder bør lagres i 300 dpi i TIFF-format før de sendes.
Strekillustrasjoner og tekst scannes som sort/hvit punktgrafikk (lineart) i 600 dpi, for best mulig lesbarhet.

 • Annonsepriser pr. 01.09.2010: Forhåndsbetales til kontonummer: 1645.08.51063. Innbet. merkes med PPnr 1,2 eller 3. Fom PP3-2010 trykkes bladet i farger.
 • Medlemmer: pr.nr: for 3 nr:
       
  Nest siste side 800,- 2200,-
  Baksiden 900,- 2500,-
  1/1 side 700,- 2000,-
  1/2 side 350,-
  Linjeannonse 50,- for 4 linjer  
  Kommersielle:    
  Baksiden 1300,- 3750,-
  Nest siste side 1200,- 3400,-
  1/1 side 1100,- 3000,-
  1/2 side 550,-