Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2018

Referater 2019

22 januar
19 februar
19 mars
10 april

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2018)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Tone Rognstad  

Styremedlem: Helene Gautier Aarheim Styremedlem: Gro Bjørndalen
Styremedlem: Laila Vold  

Varamedlem: Heidi Løken  

Varamedlem: Laila Johansen  

Kasserer (utenfor styret): Kine Sletnes

 

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Pb: 932, 0104 Oslo

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no