Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2022

 

Referater 2022

25 januar
16 februar
21 mars
22 april
24 mai
13 juni
19 september
17 oktober
15 november
29 desember

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2021)

Budsjetter/regnskap (-2021)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Inger Halle Skagen                                

 

Styremedlem: Heidi Løken                              

Styremedlem: Ylva Freed                              

Kasserer: Hanne Eli Nordstrand                        

 

Varamedlem: Ragnhild Steineger                              

 

Varamedlem: Mona Fegri                              

 

 

Valgkomite: 
Leder: Tone Bekkåsen Fischer,
Medlem: Anne Myhrbraaten,
Medlem: Laila Johansen
Varamedlem: Hjørdis Sævareid

Revisorer: 
Revisor: Ingrid Haugen, Vararevisor: Hjørdis Sævareid

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Greverudveien 11, 1395 Hvalstad

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no