Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2020

 

Referater 2021

12 januar
16 februar

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2020)

Budsjetter/regnskap (-2019)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Tone Rognstad       

Styremedlem: Heidi Løken     

Styremedlem: Ylva Freed     

Kasserer: Åshild Nerholm      

 

Varamedlem: Inger Halle Skagen     

 

Varamedlem: Mona Fegri     

 

 

Valgkomite: 
Leder: Tone Bekkåsen Fischer, Medlem: Anne Myhrbraaten, Medlem: Hjørdis Sævareid Varamedlem: Trine Schippers

Revisorer: 
Revisor: Ingrid Haugen, Vararevisor: Hjørdis Sævareid

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Greverudveien 11, 1395 Hvalstad

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no