Styret

Her finner du diverse informasjon:

Aktivitetskalenderen for KLAB

Gamle protokoller (2009 – 2016)

Protokoller 2017

Styret:

Leder: Ann Kristin L. Sletnes

Nestleder: Eli Hall

Styremedlem: Helene Gautier Aarheim

Styremedlem: Jorunn Aukrust

Styremedlem / kasserer: Kine M. Sletnes

Varamedlem: Eli Skomsø

Varamedlem: Gro Bjørndalen