Open Show – uoffisiell bedømmelse

Etter å ha fått noen innspill har vi drøftet med Aktivitetsavdelingen i NKK den uoffisielle bedømmelsen av pudler som vi arrangerer den 31.1. på Ramstadsletta. Arrangementet skal i følge NKK ha betegnelsen Open Show. Deltagerne vil få en grundig bedømmelse av to dommere – uavhengig av hverandre – som har rett til å bruke de vanlige kvalitets- og konkurransegradene. Resultatene vil være uoffisielle og ikke gjøres gjeldende i Dogweb. Dommerne vil bruke atskillig mer tid per hund enn på en vanlig utstilling, og gi eierne en fyldig kritikk, slik at eier, og eventuelt også oppdretter, vil få kunnskap om hundens eksteriørmessige styrker og svakheter. 
Som en forsøksordning, basert på diskusjonen om avlsgodkjenning av eksteriør på Puddelkonferansen i 2017 og etter å ha forelagt at vi ønsket å gjennomføre dette for generalforsamlingen 2018, godkjenner styret to excellent fra dette arrangementet som del av grunnlaget for oppføring på våre lister. (Helsekravene må naturligvis også være oppfylt.) Styret vil evaluere arrangementet og ta ordningen opp til debatt på konferansen som skal arrangeres 11.-12.5. i forkant av neste års generalforsamling. 
Påmelding til Lailavold@hotmail.no
Frist 10.1.2019
Pris medlemmer av NPK kr 375, ikke-medlemmer kr 600,

Godkjente hunder etter open show 2019!