Øyelysing og patellasjekk torsdag 1.februar 2018

OBS! Øyelysingen er nå fullbooket. Erfaringsvis kommer det en eller to avmeldinger, så interesserte kan sende e-post og blir satt på venteliste. Dersom det blir plass må en påregne å komme til sent oppmøte.

Velkommen til øyelysing og/eller patellasjekk
i Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansensvei 20, Oslo, torsdag 1.2.2018 kl 12.00- kl 18.00

Påmelding til eli.hall@online.no