Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

    Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte Mandag 19/3-2018 klokka 19 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)   DAGSORDEN: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.  Godkjenning av innkalling Styrets årsberetning. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Aktivitetsplan. Innsendte forslag. Valg. VALG AV OVENNEVNTE.   GODKJENNING AV INNKALLINGEN   …

Medlemstilbud 2020 – Helse

Styret har vedtatt å fortsette å sponse for flere helserelaterte tjenester. Dette håper vi mange av våre medlemmer vil benytte seg av. Tilbudet gjelder for 2020. Medlemmene våre vil med dette kunne motta sponsing til ulike undersøkelser som også er nedfelt i våre avlsanbefalinger. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som igjen vil gi enda mere …