Valg 2021

Vi minner om at saker til generalforsamlingen 2021 må være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2020.Saker sendes til: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post@puddelklubb.no Personer for valg 2021Har du personforslag, nye eller gamle, til de valgbare postene, så send dine kandidater til NPK’s valgkomitè v/ Tone Bekkåsen Fischer, Korsmogutua 17, 2022 …

NY GRUPPE VESTLAND. I år har det tross vanskelige tider skjedd mye bra i puddelmiljøet vårt. Vi har igjen hatt spesialutstillinger i Bergen og det er tatt initiativ til å starte opp en gruppe av klubben i Vestland i løpet av neste år. Takk til Conny W. Jensen som tok initiativet, og takk til gruppen …

NPKs utstillinger i Drammen 31.10./1.11. AVLYSES

Kjære alle sammen, Etter å ha konferert innad ser vi oss dessverre tvunget til å avlyse helgens kommende dobbeltutstilling. Dette med bakgrunn i de strengere smittevernstiltakene som kommer nå, hvor det også henstilles til ikke å ha kontakt/omgås med andre enn de man er i familie med og eventuelt jobber med, samt unngå samlinger med …