Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

    Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte Mandag 19/3-2018 klokka 19 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)   DAGSORDEN: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.  Godkjenning av innkalling Styrets årsberetning. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Aktivitetsplan. Innsendte forslag. Valg. VALG AV OVENNEVNTE.   GODKJENNING AV INNKALLINGEN   …

Medlemstilbud 2020 – Helse

Styret har vedtatt å fortsette å sponse for flere helserelaterte tjenester. Dette håper vi mange av våre medlemmer vil benytte seg av. Tilbudet gjelder for 2020. Medlemmene våre vil med dette kunne motta sponsing til ulike undersøkelser som også er nedfelt i våre avlsanbefalinger. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som igjen vil gi enda mere …

Kurs i utstillingsklipp i Oslo fredag den 16.2. kl 18

Nå blir det kurs i Oslo for dem som kan en del puddelfrisering fra før: Dyktige Lidija Prokofjeva fra Latvia vil holde klippeseminar i samarbeide med dyktige Eva Nygaard. «Lida» er engelsktalende, og Eva kan bistå med nødvendig oversettelse. Lida vil vise Valpeløve, mens Eva kan gi innføring i Engelsk løve eller Toilett-60 (etter behov). …

Sliping / klipping av valpetenner som går opp i ganen

Norsk Puddelklubb har i det siste fått henvendelser på valper som har fått sine tenner klipt / slipt før levering. Vi ønsker derfor å informere litt om praksisen. Svar på henvendelse angående sliping/klipping av valpetenner som går opp i ganen hos puddel Tusen takk for henvendelsen. Norsk Kennel Klub vil berømme Norsk Puddelklubb for å …