Støtte og lån til NKK

NKK er i en veldig vanskelig situasjon og vil gå konkurs i juni/juli, dersom de ikke får låne midler til å betale forpliktelsene sine. Derfor har styret i Norsk Puddelklubb nå bevilget kr 20 000 i støtte til NKK. Styret vil også se på muligheten for å gi NKK et større lån. NKK sin egen …

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling, 29 mars 2020

Søndag den 29. mars 2020 kl 11, på OsloMet avdeling Kjeller. Dagsorden, årsberetning, innkomne forslag og valg. Regnskap, balanse og budsjett. Utstillingskomiteens regnskap og budsjett Revisjonsberetning vil bli lagt ut på websidene i rett tid før møtet. Håper mange setter av helga! Den årlige puddelkonferansen blir lørdag 28 mars, program kommer snart! Velkommen!     …