Registrering av flerfarget pudler

npk-logo-2Registrering av flerfargete pudler.

NPK/NKK har i en årrekke registrert flerfargede pudler, hovedsakelig importer med FCI-godkjent stamtavle, i NKKs register, dog med avlssperre.

NPKs generalforsamling vedtok i 2016 at man ønsket en løsning mht registrering og avl av flerfargete pudler etter finsk modell. Hunden registreres som: flerfarget (multicolor) -> +ikke godkjent farge -> +fargekombinasjon.
Denne informasjonen vil kunne leses på hundens stamtavle. Hunder registrert flerfarget vil ikke lenger ha avlssperre, og alle avkom, også ensfargete, vil bli registrert flerfarget + tilhørende farge.
Ensfargete avkom vil ikke registreres med betegnelsen” ikke godkjent farge” men alle dens avkom vil fortsatt registreres som ”flerfarget” med tilhørende fargevariantopplysning som beskrevet over.

I henhold til FCI standarden skal puddelrasen være ensfarget, flerfarget er definert som en diskvalifiserende feil. Med det nye systemet er det åpnet for NKK registrert avl, hvor alle opplysninger om hunden, eksteriør og helse, vil være å finne i Dogweb.

NPKs styre delegerte etter generalforsamlingen 2016 oppfølging av GF vedtaket til tidligere formann Elisabeth Sørenssen. Sammen med Ida Myhrer Stø (sunnhetsutvalget) og representant for NPK styre 2016/2017 Eli Hall, har det vært en tett og god dialog med NKK. Prosessen har tatt noe tid men vi er nå kommet i havn med en registrering i tråd med generalforsamlingens vedtak.
NKKs IT-system skal nå være oppdatert og NKK kan informere:

Informasjon om oppheving av avlssperre på flerfargede pudler, samt nye regler for registrering av valper etter disse

I tråd med ønsket fra Årsmøtet i Norsk Puddel Klubb, oppheves nå avlssperren på flerfargede pudler. Avkom etter flerfargede pudler registreres som flerfargede i kommende generasjoner, uavhengig av hvilken farge de selv har. Dersom valpene selv har en farge som ikke er godkjent, vil også «ikke godkjent farge» noteres på stamtavlen.

Ved registrering av valpene skal oppdretter velge hundenes faktiske farge (altså hvilken farge valpen har) i rullemenyen. Registreringsavdelingen vil deretter legge inn «FLERFARGET» og evt. «IKKE GODKJENT FARGE» manuelt.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det innen kort tid vil være mulig å registrere resultat av DNA-tester for farge i DogWeb, inkludert test for hvite tegninger. Dette vil være til hjelp for oppdrettere som ønsker å unngå flerfargede valper i sitt oppdrett.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til NPKs sunnhetsutvalg v/Ida Myher Stø (e-mail: imys@online.no)

Sandvika 25.01.2017