Sunnhetsutvalget

ovedmålet med Norsk Puddelklubb’s avlsarbeid er å oppdrette sunne og friske hunder. For å gjøre et kontinuerlig og godt arbeid rundt dette har klubben et sunnhetsutvalg/avlsråd. Dette har en sammensetning av flere fagpersoner deriblant veterinær.

De utfører for tiden en helseundersøkelse i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole som alle puddeleiere oppfordres til å delta i. Mer info fåes her.

Har du spørsmål, avlsrelatert, sunnhetsfaglig eller lignende er du hjertelig velkommen til å benytte vårt sunnhetsutvalg.

Alle henvendelser skal rettes til sunnhetsutvalgets koordinator:

Ida Myhrer Stø

imys@online.no

Skullerudbakken 120, 1188 Oslo

Sunnhetsutvalget består av:
Ida Myhrer Stø, Tone Rognstad og Inger Halle
Skagen

Retningslinjer og mandat for Sunnhetsutvalget