NPKs Utstillingskomitè

Utstillingskomitèen er Styrets arbeidsorgan for planlegging og gjennomføring av klubbens årlige Hovedutstilling.

Utstillingskomitèens sammensetning

Leder/Sekretær: Ann Kristin Leirvik Sletnes (AKLS) – ann@snownice.no
Medlem: Tone B. Fischer (TBF ) – eugenios@online.no
Medlem: Karin Dyrkorn (KD) – Kari.g.dyrkorn@gmail.com
Medlem: Laila Johanssen (LJ) – lailajohansen11@gmail.com
Medlem: Hjørdis Sævareid (HS) – hjordis.poodles@icloud.com

Epost: npk.utstilling@gmail.com

Referater fra utstillingskomiteen 2020

Referat 32
Referat 31
Referat 30
Referat 29
Referat 28
Referat 27
Referat 26
Referat 25
Referat 24
Referat 23
Referat 22
Referat 21
Referat 20
Referat 19
Referat 18

Tidligere referater (fra 2017 – 2019)

Retningslinjer og mandat for utstillingskomiteen