NPKs Utstillingskomitè

Utstillingskomitèen er Styrets arbeidsorgan for planlegging og gjennomføring av klubbens årlige Hovedutstilling.

Utstillingskomitèens sammensetning

Leder/Sekretær: Tone B. Fischer (TBF) – eugenios@online.no
Medlem: Gro Bjørndalen (GEB) – groeli@online.no
Medlem: Maud Nilsson (MN) – kisaflis@online.no
Medlem: Hjørdis Sævareid (HS) – hjordis.poodles@icloud.com

Referater fra utstillingskomiteen 2020

Referat 25
Referat 24
Referat 23
Referat 22
Referat 21
Referat 20
Referat 19
Referat 18

Tidligere referater (fra 2017 – 2019)

Retningslinjer og mandat for utstillingskomiteen