NPKs Utstillingskomitè

Utstillingskomitèen er Styrets arbeidsorgan for planlegging og gjennomføring av klubbens årlige Hovedutstilling.

Utstillingskomitèens sammensetning

Leder/Sekretær: Ann Kristin Leirvik Sletnes (AKLS) – ann@snownice.no
Medlem: Tone B. Fischer (TBF ) – eugenios@online.no
Medlem: Karin Dyrkorn (KD) – Kari.g.dyrkorn@gmail.com
Medlem: Laila Johanssen (LJ) – lailajohansen11@gmail.com
Medlem: Hjørdis Sævareid (HS) – hjordis.poodles@icloud.com

Epost: npk.utstilling@gmail.com

Referater fra utstillingskomiteen 2020

Referat 27
Referat 26
Referat 25
Referat 24
Referat 23
Referat 22
Referat 21
Referat 20
Referat 19
Referat 18

Tidligere referater (fra 2017 – 2019)

Retningslinjer og mandat for utstillingskomiteen