BIS-vinneren på Norsk Puddelklubb utstillling 2. juni 2018

Gratulerer til BIS-vinneren på Norsk Puddelklubb utstillling 2. juni 2018, Huffish Rave Master med eier Arild Thorvaldsen.
Han ble også BIS 2 på NKK Sandefjord 3. juni.