Bruks

Brukshundarbeid er i konkurranse-sammenheng betegnelsen på «å la hunden bruke nesa si». Mange konkurrerer i spor eller rundering, og det er også mange som utdanner hunden til redningshund. I tillegg brukes jo også hunden i politiet og i forsvaret, og som narkotikahund. Det jeg konsentrerer meg om her, er spor, rundering og feltsøk, da dette er øvelser i de såkalte nordiske brukshundgrener. Har du lyst til å konkurrere i dette programmet, må du lære hunden din enten å gå spor eller å rundere.

I tillegg må den kunne en del lydighetsøvelser. I høyere klasser må den også kunne Feltsøk. Det eneste kravet for å delta er at hunden må ha gått en MH slik at mental status er kjent, hvis den er over 18 måneder.
Programmet med alle øvelsene finner du på NKK sine sider.

SPORMette Spor
I det Nordiske Brukshundprogrammet skal hunden gå et personspor. Hunden skal markere eller apportere gjenstander (små trepinner) den finner i sporet. I en konkurransesituasjon er det disse som gir poeng. Sporet i laveste klasse er 300 meter langt med to vinkler. Du går selv opp dette sporet, og etter ca 20 minutter skal hunden gå dette sporet og finne trepinnene du har lagt igjen. Hunden føres i ca 10-15 meters line og skal selvstendig gå sporet og finne pinnene, du går bare bak og holder i lina. Dommeren er med dere i sporet, og du får karakter ut ifra av hvor mange pinner hunden finner og hvordan dere jobber i sporet. I høyere klasser blir sporet både lengre og eldre, og det er fremmede sporleggere. Du vet ikke hvor sporet går, så du må bare stole på at hunden din følger sporet. (I høyeste klasse er sporet 2 km langt og 2 timer gammelt)

Mette NBFRUNDERING
Rundering er en øvelse som går ut på å finne igjen mennesker ved hjelp av overvær (i motsetning til sporsøk, da hunden søker med lav nese). Det er oftest denne metoden som brukes av redningshunden for å finne igjen mennesker som har gått seg bort.  For å trene denne øvelsen må man være flere, og det aller beste er å bli medlem i en brukshundklubb, hvor det finnes gode instruktører som kan hjelpe dere i gang.

FELTSØK
Hunden skal finne igjen gjenstander, som hansker, lommebøker etc. innenfor et definert område. På konkurranser er dette området vanligvis 50×50 meter. For at hunden skal vite hvor han skal lete, er dette området overtråkket på forhånd, slik at det ligger menneskelukt i området.

Indi - BlodsporBLODSPOR
Blodspor eller viltspor er både en bruksegenskap som nyttes av ettersøkshunder, og en konkurransegren. Når det jaktes hjortevilt er det påbudt å ha tilgang på en godkjent ettersøkshund, som kan søke opp skadd vilt. Som konkurranseform skal hunden og du gå et ca 600 meter langt spor som er gått opp av en sporlegger 12-24 timer i forveien. Sporlegger har markert med blod ca hver meter, til sammen brukes ca 3 dl blod i et 600 meter langt spor. I enden av sporet skal det ligge en del av et hjortevilt, for eksempel en fot eller en skinnbit. Hunden skal føres i line og jobbe selvstendig i sporet. Du går bak og holder i lina, og dommeren går med dere. Hunden skal vise at den er villig til å følge sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en «medfølgende skytter».

Mestvinnerlisten

Hvert år kårer puddelklubben mestvinner i bruks. Regler for mestvinnerlisten finner du her.

Mestvinnerliste Bruks 2021
Mestvinnerliste Bruks 2020
Mestvinnerliste Bruks 2019
Mestvinnerliste Bruks 2018
Avsluttet MV Bruks 2017 – 31.12.2017