Årets generalforsamling vil bli avholdt digitalt på samme dag og tid som tidligere annonsert ( søndag 9. mai kl 12).

Påmelding innen fredag 7. mai kl 16, med navn, e-postadresse og medlemsnummer i klubben til heidi.loken@hf.uio.no


Veiledning og informasjon sendes ut til påmeldte på lørdag formiddag.

Dagsorden og årsberetning
Regnskap og budsjett
Balanse