Author archives

Valg 2021

Vi minner om at saker til generalforsamlingen 2021 må være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2020.Saker sendes til: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post@puddelklubb.no Personer for valg 2021Har du personforslag, nye eller gamle, til de valgbare postene, så send dine kandidater til NPK’s valgkomitè v/ Tone Bekkåsen Fischer, Korsmogutua 17, 2022 …

Det åpnes midlertidig for at hunder som ikke er stilt kan legges inn på hannhundlista

Pga. korona-viruset åpner styret for at det i en begrenset periode skal være mulig å få lagt ut hannhunden sin på NPK sin hannhundliste selv om hunden ikke oppfyller utstillingskravene i avlsanbefalingene til NPK. Mange utstillinger har blitt avlyst og mange som befinner seg i risikogruppen har ikke mulighet til å få oppfyllt dette kravet. …