Author archives

Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

    Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte Mandag 19/3-2018 klokka 19 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)   DAGSORDEN: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.  Godkjenning av innkalling Styrets årsberetning. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Aktivitetsplan. Innsendte forslag. Valg. VALG AV OVENNEVNTE.   GODKJENNING AV INNKALLINGEN   …

Medlemstilbud 2020 – Helse

Styret har vedtatt å fortsette å sponse for flere helserelaterte tjenester. Dette håper vi mange av våre medlemmer vil benytte seg av. Tilbudet gjelder for 2020. Medlemmene våre vil med dette kunne motta sponsing til ulike undersøkelser som også er nedfelt i våre avlsanbefalinger. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet som igjen vil gi enda mere …

Sliping / klipping av valpetenner som går opp i ganen

Norsk Puddelklubb har i det siste fått henvendelser på valper som har fått sine tenner klipt / slipt før levering. Vi ønsker derfor å informere litt om praksisen. Svar på henvendelse angående sliping/klipping av valpetenner som går opp i ganen hos puddel Tusen takk for henvendelsen. Norsk Kennel Klub vil berømme Norsk Puddelklubb for å …

Registrering av flerfarget pudler

Registrering av flerfargete pudler. NPK/NKK har i en årrekke registrert flerfargede pudler, hovedsakelig importer med FCI-godkjent stamtavle, i NKKs register, dog med avlssperre. NPKs generalforsamling vedtok i 2016 at man ønsket en løsning mht registrering og avl av flerfargete pudler etter finsk modell. Hunden registreres som: flerfarget (multicolor) -> +ikke godkjent farge -> +fargekombinasjon. Denne …