Valp, Oppdrett og Helse

Puddelklubben har utarbeidet Avlsanbefalinger som er en rettledning til oppdrettere, og setter et minimumskrav på hva vi mener kvaliteten og helsen på en avlshund bør være.

Vi har også liste over medlem som driver med oppdrett, disse finner du under Oppdretterlisten.

I tillegg har vi en liste over hannhunder som er godkjente i henhold til avlsanbefalingene, disse finner du på Hannhundlisten.

Ellers kan vi vise til Sunnhetsutvalget om du har spørsmål avlsrelatert, sunnhetsfaglig eller lignende.

Klubben sponser flere helserelaterte tjenester til sine medlemmer.