Avlsanbefalinger

Norsk Puddelklubb arbeider kontinuerlig med avl og helse, og oppfordrer våre oppdrettere til å følge våre avlsanbefalinger. Det er viktig for avlsarbeidet at alle helseresultater registreres inn på Dogweb hos NKK.

For å få kull oppført på valpelisten til NPK må avlsanbefalingene være fulgt for foreldrene til kullet

Sist endret 28. desember 2021

Storpuddel

Krav:

 • 1 x very good kvalitet etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldra skal være fri (A eller B) for HD (hofteleddsdysplasi). Kull kan likevel formidles på NPKs valpeliste, dersom kullets beregnede HD-indeks ved parring er lik eller større enn 100.*
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses, og øyelysernes anbefalinger for avl skal følges. Attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

Anbefalinger:

 • Det anbefales at storpudler AD-røntges.
 • Dersom HD-indeks er tilgjengelig skal gjennomsnitt av kombinasjons HD-indeks* ikke være under 100 (summen av begge foreldrene ikke under 200).
 • Karaktertest: Det anbefales at storpuddel mentalbeskrives eller karaktertestes.*Før parring må foreldredyrene ha et resultat av HD-røntgen registrert. For storpuddel har NKK innført HD-indeks som et nyttig verktøy i avlsarbeidet. HD-indeks gir et estimat av hundens evne til å nedarve HD. Indeks innebærer at man, i tillegg til hundens eget resultat, også vektlegger HD-resultatene til dyr i hundens familie. Kullets beregnede indeks får man ved å legge sammen foreldredyrenes verdi og dele med 2.

Mellompuddel

Krav:

 • 1 x very good kvalitet etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldre skal ha kjent HD – status. Hund med diagnose C kan kun brukes mot hund med A eller B. Hund med status D eller E skal ikke brukes i avl.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og øyelysernes anbefalinger for avl skal følges. Attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Begge foreldredyrene må ha kjent status. Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).Dette gjelder også for registrering av valpene i NKK.
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

Dvergpuddel og Toypuddel

Krav: 

 • 1 x very good kvalitet etter fylte 9 mnd.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og øyelysernes anbefalinger for avl skal følges. Attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Begge foreldredyrene må ha kjent status. Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A). Dette gjelder også for registrering av valpene i NKK.
 • Tispen skal være minst 18 mnd før den brukes i avl.

Anbefalinger:

 • Det anbefales at Dverg – og toy-puddel HD – røntges.

 

 

Diagnoser med ukjent arvegang bør ikke dobles på (gjelder alle størrelser).

 

Kombinasjon av størrelser

Det er kun følgende kombinasjoner som vil blir formidlet av Norsk Puddelklubb:

 • Storpuddel med storpuddel
 • Mellompuddel med mellompuddel eller med dvergpuddel fra mellompuddelforeldre
 • Dvergpuddel med dverg- eller toypuddel, eller med mellompuddel fra dvergpuddelforeldre
 • Toypuddel med toy- eller dvergpuddel

 

Kombinasjon av farger

Norsk Puddelklubb vil kun formidle valper med farge godkjent av FCI. Det er oppdretters ansvar å kombinere foreldredyr som vil generere valper med godkjent farge. Dersom tvil, ta kontakt med Sunnhetsutvalget FØR parring.

Kun kombinasjoner etter foreldredyr som oppfyller avlskravene formidles gjennom NPKs valpeformidling.
Tispe- og hannhundeier er begge ansvarlig for at alle opplysninger om innmeldt kull og om avlsdyrene er korrekte.

Ansvaret for avlen hviler på oppdretter.

 

Endring 17. mars 2016: Endringen vedrørende øyelysning til annethvert år istedenfor hvert er innført etter Nordisk Puddelkonferanse februar 2016. NPK har fremdeles de strengeste kravene, men ønsker en viss nordisk tilpasning og håper dette vil bidra til at det blir lettere å få godkjent kull ved bruk av utenlandske hanner og etc.

Avlsanbefalingen fra Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi (NSVO), foreningen for autoriserte øyelysere i Norge, er imidlertid fortsatt årlig for avsldyr: https://nsvo.no/artikler/avlsanbefalinger