Valpeliste & Omplassering

På siden «Ny med puddel» finner du mye god informasjon om hvordan du skal forholde deg ved kjøp av en puddelvalp. Mye av informasjonen er også fin å ha lest igjennom hvis du er på jakt etter en voksen hund.

Gå til Valpeliste & Omplassering 24.10.2021

Gå til liste over personer som ønsker seg omplassert puddel

Informasjon til oppdrettere

NPK’s valpeformidlingsskjema

 

Kull, som følger NPK’s avlsanbefalinger mht helse og eksteriør (se også rasestandard),  kan du gratis få formidlet via NPK’s valpeformidling. Som en forsøksordning i to år kan, etter generalforsamlingsvedtak i mai 2019, også kull der en av foreldrene ikke oppfyller utstillingskravet bli oppført på valpelisten, så fremt alle andre avlsanbefalinger er oppfylt. Dette gjelder kun en gang per hund som ikke oppfyller utstillingskravet. Fyll ut skjema som du finner link over for å melde inn. Kullet blir satt inn på valpelistene når valpene er født eller 2-3uker før fødsel forutsatt at drektighet er påvist.

Det er også viktig at de som har kull til formidling holder valpeformidler oppdatert mht hvor mange valper som er ledige for formidling. Dette for at listene til en hver tid er best mulig oppdatert.  Kullet publiseres på valpelisten til de er leveringsklare eller etter avtale med valpeformidler.

Trenger du å omplassere eller sette ut på for? Gå til liste over personer som har meldt ønske om å motta omplasseringspuddel eller send en mail til Bente:

Bente Tyrholm
Snippebakken 1, 1337 Sandvika
Tlf. 907 89 596 (etter kl. 17.00)
E-post: puddelvalp@gmail.com