Brev fra NKK i forbindelse med vårt planlagte Open Show

Norsk Puddelklubb mottok i går dette brevet fra NKK.

Vi synes det er beklagelig at Særkomiteen for utstilling har gjort et vedtak som berører vårt arrangement. Vårt Open Show var annonsert før dette vedtaket ble fattet, komiteen burde sørget for unntak, av hensyn til de påmeldte og dommerne. Vi kommer til å sende en klage til Hovedstyret i NKK på dette, men må i mellomtiden forholde oss til de reglene som nå foreligger.
Vi vil derfor i stedet for Open Show gjennomføre dette som en mønstring, slik NKK henviser til i sitt brev.

På mønstringen vil en få hunden beskrevet og en vurdering av om den kan godkjennes for oppføring på klubbens lister. Den må oppfylle helsekravene til NPK og godkjennes i henhold til klubbens eksteriørkrav, dvs tilsvarende excellent på en ordinær utstilling, av begge dommerne, for å kunne komme på listene.

Til påmeldte:
Dersom dere på grunn av denne endringen ønsker å trekke dere fra arrangementet, så send en e-post til Lailavold@hotmail.no og dere vil få refundert innbetalt påmeldingsavgift.