Category «Gruppe Rogaland»

Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

    Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte Mandag 19/3-2018 klokka 19 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)   DAGSORDEN: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.  Godkjenning av innkalling Styrets årsberetning. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Aktivitetsplan. Innsendte forslag. Valg. VALG AV OVENNEVNTE.   GODKJENNING AV INNKALLINGEN   …