Category «Helse»

Frivillig registrering av DM (degenerativ myelopati) i Dog Web

NKKs helseavdeling har åpnet for frivillig registrering av DM (degenerativ myelopati) hos stor-, mellom- og dvergpuddel. Bakgrunnen er at Laboklins statistikk viser det finnes minst like mange bærere av dette som av Prcd-PRA i disse puddelvariantene. Registreringen må foregå via veterinær og sendes NKK for registrering på Dogweb. Man bestiller prøven selv fra laboratoriet, slik …

Innsamling av resultater fra DNA tester

Norsk Puddelklubb ønsker å samle inn og lage en database over DNA-resultater for sykdommer som foreløpig ikke registreres i NKK. Det finnes DNA tester for mange sykdommer som man kan genteste sin puddel for, per i dag er det kun resultat av prcd-pra som kan registreres i NKKs database, Dogweb. Norsk Puddelklubb har søkt NKK …