Category «Styret»

Styret informerer

Det åpnes midlertidig for at hunder som ikke er stilt kan legges inn på hannhundlista

Pga. korona-viruset åpner styret for at det i en begrenset periode skal være mulig å få lagt ut hannhunden sin på NPK sin hannhundliste selv om hunden ikke oppfyller utstillingskravene i avlsanbefalingene til NPK. Mange utstillinger har blitt avlyst og mange som befinner seg i risikogruppen har ikke mulighet til å få oppfyllt dette kravet. …

Støtte og lån til NKK

NKK er i en veldig vanskelig situasjon og vil gå konkurs i juni/juli, dersom de ikke får låne midler til å betale forpliktelsene sine. Derfor har styret i Norsk Puddelklubb nå bevilget kr 20 000 i støtte til NKK. Styret vil også se på muligheten for å gi NKK et større lån. NKK sin egen …