Category «Styret»

VALG 2022

Møtedato, sted og tid for Generalforsamlingen blir annonsert senere. I.h.t. klubbens lover §3-3 skal det kunngjøres dato for GF og hvem som er på valg med minimum 8 ukers varsel. Innkalling til Generalforsamling 2022 kommer som vanlig i PP nr.1.