Digital Generalforsamling søndag 26. mars 2023 kl. 13.00

NPK avholder generalforsamling digitalt den 26 mars kl 1300. Oppmøte for en rask opplæringsgjennomgang kl 12.30. For å sjekke medlemsskap er det viktig at dere melder dere på. Påmeldingsskjema blir publisert på nettsidene til NPK senest 2 uker før. Det blir også et digitalt testmøte 22 mars, klokkeslett publiseres på web senere.

Årsmøtepapirer
Regnskap og budsjett
Balanse