Frivillig registrering av DM (degenerativ myelopati) i Dog Web

NKKs helseavdeling har åpnet for frivillig registrering av DM (degenerativ myelopati) hos stor-, mellom- og dvergpuddel. Bakgrunnen er at Laboklins statistikk viser det finnes minst like mange bærere av dette som av Prcd-PRA i disse puddelvariantene.

Registreringen må foregå via veterinær og sendes NKK for registrering på Dogweb. Man bestiller prøven selv fra laboratoriet, slik som med PRCD. Gå inn under NKK/helse/DNA-tester og følge fremgangsmåten som står der. Laboratoriet har «pakkeløsning» der DM kan testes sammen med PRCD-PRA, RCD4 og NE. Denne koster 1860,-

DM er en recessiv, uhelbredelig nevrologisk sykdom som opptrer i 4-5 års alder og alltid ender med at hunden må avlives. Det er 14% bærere og 1 % syke dyr i Laboklins statistikk. Men her er også toypudler innlemmet. De har bare 5 % bærere. Det betyr at prosenten bærere hos de andre størrelsesvariantene er ennå høyere enn 14, og antagelig høyere enn antallet prcd-PRA- bærere som ligger på 16%.

At sykdommen er recessiv betyr at hunden kan bære sykdommen, uten selv å få den. To bærere kan derimot få syke avkom, dersom de pares.

Det ble nevnt under Laboklins foredrag på NPKs seminar at det i USA og Tyskland er funnet en del forekomst på pudler med fargen fawn.

I forrige nummer av Puddelposten ble DM beskrevet.