Generalforsamling 24. april 2022 kl. 13 på OsloMet, avdeling Kjeller

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling søndag den 24. april 2022 kl. 13 på OsloMet, avdeling Kjeller. Kl 10 – 12 blir det diskusjon om klubbens avlskrav, innledning ved Astrid Indrebø!

Adresse: Kunnskapsveien 55

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, med-referent, to til å skrive under på protokollen, samt to til tellekorps og en observatør fra valgkomiteen
  3. Årsberetning fra styret og komiteer
  4. Regnskap og budsjett, balanse, revisorberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Protokoll

Vi avholder også en kort konferanse i forkant av generalforsamlingen kl 10-12, med innledning av Astrid Indrebø til diskusjon om klubbens avlskrav. Dersom noen undrer på valg av dato: Vi har avventet omikronbølgen en stund. Dette er nå den eneste helgen 8 uker frem i tid (innkallingsfristen), etter gjenåpningen, der det ikke enten er påske, eller arrangeres NKK- eller NPK-utstillinger.