Hannhundliste

Som medlem av Norsk Puddelklubb kan du få oppført din hannhund på hannhundlistene hhv for stor, mellom, dverg og toy. Hunden må oppfylle NPKs gjeldende avlsanbefalinger.

Avlskravene er et minimumskrav. For å sette en hund i avl forutsetter vi at eier tar ansvar for at hunden er egnet til avl.

Hunder som har gått over grensen for matadoravl bli fjernet (se styrevedtak fra 6/4-2020, sak 11/20).
Hunder som brukes til blandingsavl vil bli fjernet (se styrevedtak fra 13/6-2022, sak Web).

Meld inn hannhund

Øyelysningsattester, patellastatus, Prcd-PRA-status og HD/AD resultat trenger du ikke sende inn, da dette ligger i DogWeb. For andre helseresultater kan du laste opp attester i skjemaet. Husk å ta ut skjemaer for patella og HD/AD-undersøkelser når du skal til undersøkelse hos veterinær. Dette finner du på NKKs hjemmesider (logg inn på min side).

Veiledninger:

 

Gå til lister:

 
Toy Dverg Mellom Stor
 

NB!
Eier er selv ansvarlig for at opplysningene som ligger ute om sin(e) hannhund(er) er oppdaterte og korrekte. Oppdateringer og korrigeringer sendes til e-mail: post@puddelklubb.no
.
Det ligger hannhunder på listene hvor øyelysingsdatoen er eldre enn to år. Vi tenker det er nyttig at hannhundene er tilgjengelige på lista, men minner om at det da må foretas øyelysing før parringstidspunktet for å følge NPKs avlsanbefalinger.

Listene er et hjelpemiddel til å finne frem til hannhunder som følger NPK sine avlsanbefalinger for helse og eksteriør. Dette er på ingen måte en garanti og tispeeiere oppfordres til selv å sjekke Dogweb vedr. helseoppdateringer, og ta kontakt med hannhundeier vdr. annen informasjon.

Det finnes direkte-lenke til DogWeb for hver hund, nederst på informasjonssiden om den enkelte hunden. http://puddelklubb.no/wp-content/uploads/2020/05/Finne-hannhund-i-dogweb.pdf