Helseundersøkelse Puddel

VetrinærlogoNorges veterinærhøgskole gjennomfører for tiden en større helseundersøkelse hos alle puddelrasene. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Norsk Puddelklubb. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge både gode og dårlige egenskaper hos puddelrasene, og sammenligne resultater både på tvers av størrelsene og opp mot andre hunderaser. Dette vil bidra med nyttig kunnskap for fremtiden, både i forhold til avl og i forskningsøyemed. Les mere her og ta deg gjerne tid til å delta ved å klikke på linkene under. Denne undersøkelsen startet for en tid tilbake men vi mangler flere deltagere, spesielt på de små variantene.
Undersøkelsen gjennomføres for hver hund, og vil være noe tidkrevende dersom man har / har hatt mange hunder. Det er viktig at vi får samlet inn så mye informasjon som mulig for at resultatene skal være representative, og vår klare oppfordring er derfor at alle tar seg tid til å fylle ut ett skjema for hver hund. Det er også svært ønskelig at informasjon om avdøde hunder legges inn, da krysses det av for at hunden er død. Alle opplysninger er konfidensielle, og raseklubben vil ikke få tilgang til informasjon om enkelthunder/linjer/eiere/oppdrettere. Det er viktig at alle opplysninger er så korrekte som mulige. Resultatet av undersøkelsene vil publiseres når nok materiale er innsamlet og bearbeidet.

For spørsmål eller ytterligere informasjon kontakt vet. Karin H. Westereng, karinwes@online.no

Storpuddel:

https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/5xmryxzhb0/

Mellompuddel:

https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/lciqkvigzt/

Dverg / toy:

https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/2ciwqfcu8j/