Innsamling av resultater fra DNA tester

Norsk Puddelklubb ønsker å samle inn og lage en database over DNA-resultater for sykdommer som foreløpig ikke registreres i NKK.

Det finnes DNA tester for mange sykdommer som man kan genteste sin puddel for, per i dag er det kun resultat av prcd-pra som kan registreres i NKKs database, Dogweb. Norsk Puddelklubb har søkt NKK om mulighet til å registrere resultatet fra rcd4-PRA for småvariantene og von Willebrands sykdom (vwd) for storpuddel. NKK har avslått denne søknaden, og NPK ønsker derfor å samle inn resultater, slik at vi kan få bedre oversikt over hvor utbredt disse sykdommene er i den norske populasjonen.
Vi tar også gjerne imot resultatene fra dere som har testet for NE (neonatal encephalopaty) og DM (degenerativ myelopati).
Dersom du har en hund som er DNA testet for rcd4-pra, DM, NE eller vWd kan du sende inn resultatene til sunnhet@puddelklubb.no

Vi må ha originalsvaret fra laboratoriet, og det må inneholde hundens registreringsnummer. For vår registrering spiller det ingen rolle hvilket laboratorium som er brukt, men dersom det i fremtiden blir mulighet for NKK- registrering må NKKs registreringsprosedyres følges, dvs prøven må dokumenteres av veterinær samt være analysert ved Optigen eller Laboklin. Om du har testet din hund for andre sykdommer kan du også sende inn resultater på dette om ønskelig.