NKKs vedtak i saken om kjent status for prcd-PRA hos foreldredyr for registrering av valper

Som kjent vedtok forrige generalforsamling at vi skulle søke NKK om kjent status på prcd-PRA som registreringskrav.
Det ble sendt inn søknad om dette i mai. Svaret kom nå fra NKKs sunnhetsutvalg, og har vedtak om registreringskrav for paringer gjort fra og med 1.1.19.

Her kan brevet leses i sin helhet:
Brev fra NKK ang prcd-PRA