Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

Onsdag 2/4-19 klokka 18 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)

DAGSORDEN:

 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.
 2.  Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsberetning.
 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
 5. Aktivitetsplan.
 6. Innsendte forslag.
 7. Valg.

 

 1. VALG AV OVENNEVNTE.
 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN
 1. ÅRSBERETNING. (Blir lagt fram på årsmøtet)

 

Styrets sammensetning fra 01.01.2018-31.12.2018. har vært:

Leder                :Siril Fylkesnes                                                   
Nestleder          : Victoria Cederstrøm                     
Kasserer           : Øistein Asheim                                     
Sekretær           : Elisabeth Moody                          
Styremedlem    : Sissel Anita Kidess Linn Elise Olsen      
Varamedlem     :Berit J Asheim                              
Varamedlem     : Linn Elise Olsen

                                                                                          

 1. REGNSKAP OG BUDSJETT. (Blir lagt fram på årsmøtet)
 1. AKTIVITETSPLAN 2019.(blir lagt frem på årsmøtet)
 1. INNSENDTE FORSLAG.
 1. VALG.

 

STYRET:                                                                                  

Leder                             Siril Fylkesnes                                      Ikke på valg
Viseleder                        Victoria Cederstrøm                              På valg for 2 år
Kasserer                         Øistein Asheim                                     På valg for 2 år
Sekretær                        Elisabeth Moody                                   Ikke på valg
Styremedlem                   Sissel Anita Kidess                                Ikke på valg
Varamedlem                    Berit Asheim                                         På valg for 1 år
Varamedlem                    Linn Elise Olsen                                    På valg for 1 år

Valgkomite:
Kirsten Hetland                                     På valg for 1
Alan Moody                                          På valg for 1 år                                                                                      
Ingunn Foss(vara)                                 På valg for 1 år

Revisor:                      
Viggo Kvamtrø                                      På valg for 1 år
Terje Sjursen                                        På valg for 1 år

 

VALGKOMITEÉNS INNSTILLING:
STYRET:

Nestleder på valg for 2 år Victoria Cederstrøm
Kasserer på valg for 2 år Øistein Asheim
Varamedlem på valg for 1 år Berit Asheim
Varamedlem på valg for 1 år Sissel Kidess

VALGKOMITÈ: alle på valg for 1 år

Kirsten Hetland                                       
Alan Moody                               
Linn Olsen                                 
Ingunn Foss(vara)

REVISORER: begge på valg for 1 år

Terje Sjursen
Viggo Kvamtrø