Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

 

 

Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland innkaller til årsmøte

Mandag 19/3-2018 klokka 19 00, i Vibemyr Skoleverksteds lokaler. (Kobberveien 4, Sandnes)

 

DAGSORDEN:

 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.
 2.  Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsberetning.
 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
 5. Aktivitetsplan.
 6. Innsendte forslag.
 7. Valg.
 8. VALG AV OVENNEVNTE.

 

 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN

 

 1. ÅRSBERETNING. (Blir lagt fram på årsmøtet)

 

Styrets sammensetning fra 01.01.2017-31.12.2017. har vært:

Leder                 :Siril Fylkesnes

Nestleder           : Victoria Cederstrøm

Kasserer            : Øistein Asheim

Sekretær           : Elisabeth Moody

Styremedlem     : Sissel Anita Kidess

Varamedlem      :Berit J Asheim

Varamedlem     :Linn Elise Holgersen

 

 1. REGNSKAP OG BUDSJETT. (Blir lagt fram på årsmøtet)

 

 1. AKTIVITETSPLAN 2018.(blir lagt frem på årsmøtet)

 

 1. INNSENDTE FORSLAG. 
 2. VALG.

 

STYRET:                                                                                                                       

Leder                                 Siril Fylkesnes                                På valg for 2 år

Viseleder                           Victoria Cederstrøm                                    Ikke på valg

Kasserer                           Øistein Asheim                               Ikke på valg

Sekretær                           Elisabeth Moody                            På valg for 2 år

 

Styremedlem                     Sissel Anita Kidess                               På valg for 2 år

Varamedlem                     Berit Asheim                                   På valg for 1 år

Varamedlem                     Linn Elise Holgersen                                                   På valg for 1 år

 

Valgkomite:

Kirsten Hetland                              På valg for 1 år

Alan Moody                                    På valg for 1 år

Ingunn Foss                                      På valg for 1 år

 

   Revisor:                         Viggo Kvamtrø                               På valg for 1 år

Terje Sjursen                                                På valg for 1 år

 

 

 

 

 

VALGKOMITEÉNS INNSTILLING:

STYRET:

Leder på valg for 2 år Siril Fylkesnes

Sekretær på valg for 2 år Elisabeth Moody

Varamedlem på valg for 1 år Berit Asheim

Varamedlem på valg for 1 år Linn Elise Holgersen

 

VALGKOMITÈ: alle på valg for 1 år

Kirsten Hetland

Alan Moody

Ingunn Foss(vara)

 

REVISORER: begge på valg for 1 år

Terje Sjursen

Viggo Kvamtrø