Norsk Puddelklubb inviterer til uoffisiell bedømming/avlsgodkjenning på Høvik den 31.1.2019

OBS! Da det har forekommet misforståelser gjør vi oppmerksom på at en eventuell avlsgodkjenning av eksteriør til våre lister krever at begge dommerne bedømmer hunden til excellent. Og at selv om den får to ganger excellent gjelder naturligvis klubbens helsekrav i tillegg.

Dette er en mulighet til å få bedømt eksteriøret på puddelen for dere som av ulike årsaker ikke ønsker å «gå i ringen». Vi vet at mange ikke har pudler i utstillingspels, fordi de driver aktiviteter som gjør dette krevende, og at andre synes det er ukomfortabelt å vise fram blant mange mennesker. Dere vil nå kunne bli kjent med hva en bedømming er, og få vite om hundens eksteriørmessige styrker og svakheter i forhold til rasestandarden.

For dere som er oppdrettere vil dette kunne være et nyttig verktøy i avlen, med en mulighet til å få bedømt avkom som ellers ikke ville fått noen bedømming siden det vil være enklere for flere valpekjøpere å ta hunden til slik bedømming selv om de ikke har kunnskap om og trening i utstilling. 

Et annet mål med tiltaket er å få flere gode hunder ut i avl, slik at vi ikke mister bredden i genbasen vår i samme tempo som det skjer i dag. (Skal vi bevare rasen sunn og frisk bør de beste 50% av individene gå i avl.)

Hundene vil få en kritikk og en kvalitetsbedømming (ex, vg, osv.) som på utstilling, men dette vil kun være til eget bruk og til godkjenning for klubbens valpe- og hannhundliste (avl i henhold til klubbens avlskrav).

Bedømmelsene vil bli gjort av to dommere som er godkjente for puddel, uavhengig av hverandre. Det stilles ikke krav til frisyrer, men hundene må være minst 9 mnd gamle og møte rene og velstelte.

Av hensyn til betaling av dommere osv gjennomfører vi dette, kun dersom vi får minst fem deltakere. Det vil også bli tatt initiativ til en tilsvarende bedømming hos Nordenfjeldske senere på våren.

Dommere er ikke bestemt ennå, men vil bli sendt deltakerne, så snart avtaler er bekreftet.

 

Påmeldingsfrist 10.1. 2019.

Prisen for medlemmer av NPK kr 375,-

For ikke medlemmer kr 600,-

Betales til kontonummer 16450851063 innen påmeldingsfristen.

Meld på til Laila Vold

Skriv registreringsnummer i NKK, fødselsdato, størrelse og kjønn på puddelen.

Lailavold@hotmail.no

Oppmøte: Ramstadsletta 18, 1363 Høvik

Nærmere info kommer etterhvert.