NPK sine avlsanbefalinger, innledning av Astrid Indrebø, søn. 24 april kl. 10

Hold av søndag den 24. april fra kl 10! Da er vi så heldige å ha fått Astrid Indrebø til å innlede diskusjonen om klubbens avlsanbefalinger. Astrid er en nestor innen avl og oppdrett. Hun har skrevet NKKs kompendier om genetikk, avl og oppdrett, har undervist i dette på Veterinærhøgskolen, og på utallige kurs og konferanser og er selv oppdretter med lang erfaring. På bildet mottar hun NKKs gullmerke for sin innsats. Dette foregår på OsloMet avd Kjeller, Kunnskapsveien 55. Velkommen til alle med interesse for emnet, enten du er oppdretter selv, vurderer å drive oppdrett, har en hannhund du vurderer å stille til disposisjon for avl, eller bare har lyst til å lære mer av en glimrende foredragsholder.