NPKs utstillinger i Drammen 31.10./1.11. AVLYSES

Kjære alle sammen,
Etter å ha konferert innad ser vi oss dessverre tvunget til å avlyse helgens kommende dobbeltutstilling. Dette med bakgrunn i de strengere smittevernstiltakene som kommer nå, hvor det også henstilles til ikke å ha kontakt/omgås med andre enn de man er i familie med og eventuelt jobber med, samt unngå samlinger med mange mennesker.
Vårt arrangement er lite i forhold til f.eks. NKKs, men vi har også mindre hall. Arrangement er planlagt i.h.t. nasjonale retningslinjer og Drammen kommunes regler pr. d.d. – vi vurderer likevel at det er en potensiell smitterisiko forbundet med gjennomføring. Arrangementet vil samle deltagere fra store deler av Norge, også fra røde kommuner. Drammen har også blitt rød.
Dette er veldig trist og vi beklager ulempene det vil måtte medføre for den enkelt. Påmeldingsavgiften vil tilbakebetales, så fort det lar seg gjøre.
MVH Norsk Puddelklubb, Eli Hall (leder) NPKs Utstillingskomitè, Tone Bekkåsen Fischer