Aktivitetskalender

Aktivitetsplan 2022

Det arrangeres månedlige puddeltreff i Osloområdet og det arrangeres også puddeltreff og felles turer flere andre steder i landet. Vi prøver å holde aktivitetskalenderen så oppdatert som mulig, så send gjerne inn informasjon hvis du ser at noe mangler. Følg også med på Facebook, der kommer det ofte utfyllende informasjon.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember