Puddelposten

Medlemsbladet heter PuddelPosten, og kommer ut tre ganger i året.

Det er et blad med et variert innhold og en rekke nyttige opplysninger.
Bl.a innkallelser til medlemsmøter, oversikt over utstillinger, nye champions,
nytt fra Norsk Kennel Klubb, nye HD & PRA tilfeller, egne lydighet og agilitysider,
referater fra gruppenes aktiviteter og selvfølgelig brev og bilder fra medlemmene.

For annonser eller stoff til PP, kan dette sendes til :
Redaksjonsadresse: Norsk Puddelklubb, Pb: 932, 0104 Oslo eller styrets e-post adresse.
Maunsfrister:

 • Nr. 1:        10. februar
  Nr. 2:        20. mai
  Nr. 3:      
   20. oktober
 • Bilder:

Send gjerne papirbilder, vi skanner.
Send med en ferdig frankert konvolutt hvis du vil ha bildene i retur.
Digitale og scannede bilder bør lagres i 300 dpi i TIFF-format før de sendes.
Strekillustrasjoner og tekst scannes som sort/hvit punktgrafikk (lineart) i 600 dpi, for best mulig lesbarhet.

 • Annonsepriser pr. 01.09.2010: Forhåndsbetales til kontonummer: 1645.08.51063. Innbet. merkes med PPnr 1,2 eller 3. Fom PP3-2010 trykkes bladet i farger.
 • Medlemmer: pr.nr: for 3 nr:
  Nest siste side 800,- 2200,-
  Baksiden 900,- 2500,-
  1/1 side 700,- 2000,-
  1/2 side 350,-
  Linjeannonse 50,- for 4 linjer
  Kommersielle:
  Baksiden 1300,- 3750,-
  Nest siste side 1200,- 3400,-
  1/1 side 1100,- 3000,-
  1/2 side 550,-