Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2022

 

Referater 2022

25 januar
16 februar
21 mars
22 april
24 mai
13 juni
19 sept
17 okt

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2021)

Budsjetter/regnskap (-2021)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Inger Halle Skagen                              

 

Styremedlem: Heidi Løken                            

Styremedlem: Ylva Freed                            

Kasserer: Hanne Eli Nordstrand                      

 

Varamedlem: Ragnhild Steineger                            

 

Varamedlem: Mona Fegri                            

 

 

Valgkomite: 
Leder: Tone Bekkåsen Fischer,
Medlem: Anne Myhrbraaten,
Medlem: Laila Johansen
Varamedlem: Hjørdis Sævareid

Revisorer: 
Revisor: Ingrid Haugen, Vararevisor: Hjørdis Sævareid

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Greverudveien 11, 1395 Hvalstad

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no