Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2020

 

Referater 2020

14 januar
11 februar
12 mars
6 april
4 mai
2 juni
27 august

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2019)

Budsjetter/regnskap (-2019)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Tone Rognstad  

Styremedlem: Heidi Løken

Styremedlem: Ylva Freed

Kasserer: Åshild Nerholm 

 

Varamedlem: Inger Halle Skagen

 

Varamedlem: Mona Fegri

 

 

Valgkomite: 
Leder: Tone Bekkåsen Fischer, Medlem: Anne Myhrbraaten, Medlem: Hjørdis Sævareid Varamedlem: Trine Schippers

Revisorer: 
Revisor: Ingrid Haugen, Vararevisor: Hjørdis Sævareid

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Pb: 932, 0104 Oslo

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no