Protokoller og styret

Protokoller:

Generalforsamling 2021

 

Referater 2022

25 januar
16 februar

 

Tidligere protokoller (årsmøter, styremøter, div fra 2009 – 2020)

Budsjetter/regnskap (-2019)

Lover for norsk Puddelklubb (vedtatt 14.4.2018)

Styret

Styreleder: Eli Hall Nestleder: Inger Halle Skagen                     

 

Styremedlem: Heidi Løken                   

Styremedlem: Ylva Freed                   

                    

 

Varamedlem: Ragnhild Steineger                   

 

Varamedlem: Mona Fegri                   

 

 

Valgkomite: 
Leder: Tone Bekkåsen Fischer,
Medlem: Anne Myhrbraaten,
Medlem: Hjørdis Sævareid
Varamedlem: Trine Schippers

Revisorer: 
Revisor: Ingrid Haugen, Vararevisor: Hjørdis Sævareid

Postadresse:  Norsk Puddelklubb, Greverudveien 11, 1395 Hvalstad

Norsk Puddelklubbs Kontakttelefon:  907 87 825  Eli Hall

NPK e-post: post@puddelklubb.no